Literære verk og billedbøker

Crime and Refuge

Diamantmannen, 2005

Havfuglen, 1997

How we cheat eachother, 2007

Hvordan vi lurer hverandre, 2007

Immanuel Kants siste dager, 2003

Karyatiden, 2004

Notater, 1992

The Nerdrum School

Themes

On Kitsch

Odd Nerdrum Storyteller and self revealer

Odd Nerdrums kanon

Odd Nerdrum Självporträtt

Odd Nerdrum Paintings, sketches and drawings

Odd Nerdrum paintings

Odd Nerdrum kulltegninger

Odd Nerdrum

Kitsch more than art

Kitsch mer enn kunst

Fenomenet Nerdrum

Odd Nerdrum the drawings

Odd Nerdrum

Malerkongene Anders Zorn Odd Nerdrum

Din handlekurv
0
nb_NO