Grafikk

First birthday

Ettårsdagen

 

Skomakerpiken

Skomakerpiken

 

Self portrait with closed eyes

Selvportrett med lukkede øyne

 

David

David

 

Mother and daughter

Mor og datter

 

Oppstandelsen

Oppstandelsen

 

Rød

Skomakerpiken

 

Søsken

Søsken

 

Frivillig

Frivillig

 

Helene in profile

Helene i profil

 

Love divided

Love Divided

 

Mother and child

Mor og barn

 

Turid

Turid

 

Aftur with doll

Aftur med dukke

 

 


Odd Nerdrum som grafiker

Da Odd Nerdrum var barn, sparte han penger til “Amerikanerinnen”, en radering som den unge Edvard Munch lavet på en togreise til Paris. Men Nerdrums mor tok pengene og investerte i aksjer i stedet. Kort tid senere lavet Nerdrum sine første raderinger, blant dem motiver hvis senere skulle overføres til maleriet — som "Selvportrett i Slåbrok" (1963). I tegningen viste Munch at han var en mester. Det samme ville Nerdrum bevise med sin grafiske produksjon. Én av de første grafikerne han samarbeidet med, hadde tidligere arbeidet for Munch. Grafikerens ord om Munch bekreftet Nerdrums mistanke om en uforbederlig perfeksjonist.
For Nerdrum, som med Munch, blir hvert opplag sett på som et selvstendig verk, ofte med mål om å forbedre det maleriske utgangspunktet.
På 2000-tallet utviklet Nerdrum en grafisk metode ved Kjell Rauglands trykkeri, hvor tegningen ble gjort på sandblåst glass. Denne teknikken har fått navnet “glasstrykk” og har vært betegnende for Nerdrums grafiske produksjon de siste årene.

Interessert i et signert trykk av Odd Nerdrum?
Gå til nettbutikken for tilgjengelige trykk.

nb_NO